A life to love!!
Je wilt leven zolang je leeft, zinvol!

Tests

Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling of loopbaan maakt Jeela ook gebruik van tests. Er wordt gebruik gemaakt van professionele tests. Deze tests zijn valide omdat ze gebaseerd zijn op wetenschappelijke theorieen. Ook zijn ze uitgebreid statistisch getoetst op betrouwbaarheid. De uitslag wordt weergegeven in een compleet en overzichtelijk rapport. Voor het inzetten van tests tijdens uw begeleidingg wordt er extra vergoeding voor gevraagd.


Uiteraard is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van losse tests. Hiervoor en vragen omtrent de tests kun je een mail sturen naar info@jeela.nl en aangeven om welke test het gaat. Hieronder vind je een lijst met de tests waar Jeela gebruik van maakt.


Beroepskeuze

360 graden competentietest

beroepskeuzetest (hoger opgeleiden, elementaire beroepen en fundamentele beroepen)

Carierreankers

competentietest

groepsrollentest

nederlandse werkwaardentest

Managementtest

Marketing en Sales potentieel test


Cognitieve capaciteiten

Analogieen (hoger niveau en middelbaar niveau)

Cijferrreeks (hoger niveau en middelbaar niveau)

Grammaticatoets HBO/WO

IQ test

Woordenschattest (HBO niveau, MBO niveau en VMBO niveau)


Persoonlijkheid

DISC scan

Enneagramtest

Jung persoonlijkheidstest

Kerntyperingtest

Nederlandse persoonlijkheidstest

persoonlijkheidstest

Werkstijltest


Studiekeuze

Beroepentest voor studiekeuze

Prestatiemotieventest voor studeren

Studiekeuzemotivatietest